کرج، چهارراه طالقانی، روبروی برج آموت، خیابان قائم، پلاک 125
آواز سنتی

ردیف در سه دوره تدریس می‌شود:
دوره اول: چکیده‌ای از گوشه‌های اصلی دستگاه‌ها و آوازها
دوره دوم: تکمیل ردیف به جز دستگاههای نوا و راست پنجگاه
دوره سوم: تدریس کامل ردیف آوازی
در خلال دوره ردیف، ۶۵ تصنیف با ریتمهای مختلف کار می‌شود. پس از اتمام دوره ردیف در دوره‌ی عالی کلاس‌های طراحی آواز، تلفیق شعر و موسیقی، ضربی خوانی، بداهه خوانی، مرکب خوانی و آواز قدما و تصانیف قدیمی آموزش داده می‌شود.

روزهای برگزاری

دوشنبه، سه شنبه

اساتید آواز سنتی

علی مومنیان، ویدا احمدی

نحوه برگزاری

هر هفته یک جلسه کلاس خصوصی به مدت زمان ۳۰ دقیقه برای هنرجویان تشکیل می‌شود. (پنج دقیقه پایان کلاس مختص به استراحت مدرسین است)

همه دوره ها
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی