کرج، چهارراه طالقانی، روبروی برج آموت، خیابان قائم، پلاک 125
درامز

ست تست تست تست تست تست تست تست تستتستتست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تستتستتست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تستتستتست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تستتستتست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تستتستتست تستتست تست تست تست تست تست تست تست تستتستتست تستتست تست تست تست تست تست تست تست تستتستتست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تستتستتست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تستتستتست تست تست تست تست تست تست تست تست تست

روزهای برگزاری

شنبه، یکشنبه و دوشنبه

اساتید درامز

تست تست تست تست تست تست تست تست تستتستتست تستتست تست تست تست تست تست تست تست تستتستتست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تستتستتست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تستتستتست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تستتستتست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تستتستتست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تستتستتست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تستتستتست تستتست تست تست تست تست تست تست تست تستتستتست تستتست تست تست تست تست تست تست تست تستتستتست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تستتستتست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تستتستتست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تستتستتست تستتست تست تست تست تست تست تست تست تستتستتست تستتست تست تست تست تست تست تست تست تستتستتست تستتست تست تست تست تست تست تست تست تستتستتست تست

همه دوره ها
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی