صفحه اصلی : مقاله ها
این قسمت: تار (نویسنده حمیدرضا جوان)
این قسمت: سنتور (نویسنده مصطفی مومنیان)
آوازھای ايرانی قرن ھا ميان اھالی اين سرزمين متداول و معمول بوده و ھر يک از اين نغمات يادگار يکی از خاطرات گذشته مردم اين کشور است زيرا اين ھمان الحانيست که از ديرزمان اجداد ما بدان وسيله با ياران خود راز و نياز می کردند.
تنها راه پیشرفت در هنر موسیقی تمرین و تمرین و تمرین است. البته در زندگی ما انسانها پیشرفت در سایر امور مانند مهارتهای ورزشی، زبان آموزی، حل مسائل ریاضی، خوش نویسی و ... همه نیاز به تمرین مستمر دارند. پس در این زمینه آموزش نواختن یک ساز تنها نیست.
اما اینکه چه چیز را چگونه تمرین کنیم همیشه دغدغه هنرجویان موسیقی بوده و خواهد بود.
این مختصر حاصل سالها تجربه ی تمرین و همچنین تدریس نگارنده است که در اختیار شما قرار میگیرد، امید است که مفید قرار گیرد.
نگاهی بر زندگی موسیقدان بزرگ یوزف هایدن
نگاهی بر زندگی موسیقدان بزرگ ویوالدی
نگاهی بر زندگی نامه استاد جلیل شهناز
نگاهی بر زندگی نامه مدرس مشهور جهان شینی چی سوزوکی
منبع: dkoodak
آموزشگاه موسیقی آوا
info@ava-academy.irایمیل آموزشگاه موسیقی آوا
+98 26 327 18 779
+98 26 327 14 182
تلفن آموزشگاه موسیقی آوا
کرج- چهارراه طالقانی-روبروی برج آموت - خیابان قائم- پلاک125 آموزشگاه آواتلفن آموزشگاه موسیقی آوا
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی