کنسرت سبز در سبز


کنسرت سبزدرسبز
گروه موسیقی فراق
بخش تالشی
تنظیم:بنیامین فسایی
خواننده:مهران منفرد
بخش گیلکی
تنظیم:مصطفی مومنیان
خواننده:عزیز قاسم زاده
سرپرست گروه حمیدرضا جوان
افشین علوی:تار
هادی سپهری:بم تار
بنیامین فسایی:عود
مصطفی مومنیان:سنتور
فرهاد ابراهیم خانی:نی
علیرضا مقراضی:کمانچه
مرتضی مومنیان:تمبک
افشین خلج:دف
حمیدرضا جوان:تار
زمان 6 اردیبهشت1398 ساعت 21:00
مکان اداره ی کل فرهنگ وارشاد اسلامی،سالن سیروس صابر
برای تهیه بلیت لینک زیر را لمس کنید

  ایران کنسرت

ویا به آموزشگاه موسیقی آوا وکوک مراجعه فرمایید
آوا 3271482 کوک 34453014
آموزشگاه موسیقی آوا
info@ava-academy.irایمیل آموزشگاه موسیقی آوا
+98 26 327 18 779
+98 26 327 14 182
تلفن آموزشگاه موسیقی آوا
کرج- چهارراه طالقانی-روبروی برج آموت - خیابان قائم- پلاک125 آموزشگاه آواتلفن آموزشگاه موسیقی آوا
در حال بارگذاری ...