صفحه اصلی : آرشیو مقاله ها
نگاهی بر زندگی موسیقدان بزرگ یوزف هایدن
نگاهی بر زندگی موسیقدان بزرگ ویوالدی
نگاهی بر زندگی نامه استاد جلیل شهناز
نگاهی بر زندگی نامه مدرس مشهور جهان شینی چی سوزوکی
منبع: dkoodak
آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله مقام موسیقایی » فروردین ۱۳۸۰ – شماره ۹ (از صفحه ۴۳ تا ۴۷)
URL : http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=194293
نویسنده : میرهادی، توران
مقام موسیقایی » شماره ۹ (صفحه ۴۳)
آموزشگاه موسیقی آوا
info@ava-academy.irایمیل آموزشگاه موسیقی آوا
+98 26 327 18 779
+98 26 327 14 182
تلفن آموزشگاه موسیقی آوا
کرج- چهارراه طالقانی-روبروی برج آموت - خیابان قائم- پلاک125 آموزشگاه آواتلفن آموزشگاه موسیقی آوا
در حال بارگذاری ...